คุณหญิงปัทมาฯ เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอน License C ประจำปี พ.ศ. 2562

คุณหญิงปัทมาฯ เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอน License C ประจำปี พ.ศ. 2562

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปี พ.ศ. 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน โดยมี คุณณหทัย ศรประชุม รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการอบรมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ