ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)" ที่สนามพีรวัฒน์แบดมินตัน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63

 

ชายคู่ U15 สุร กาญจนศิลป์/ทัพไท เพ็ชราชัย คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ชานุ ขอคตสำโรง/ธีรุตม์ สรรพศรี 22-20 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , นรภัท ศรีนามล/ชยกร เวชวงษ์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พศวัต บุนนท์/ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล 21-10 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที9:

 

ชายเดี่ยว U17 พรลภัส กั้นกางกูล/ณพล หิมทอง คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล/ภูภัทร สุยะวารี 21-18 18-21 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 37 นาที , มณฑล ธนะรุ่งรักษ์/นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ภัทรพล ผาบแก้ว/ศิวกร ระลาคี 21-14 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที 

 

หญิงเดี่ยว U13 กลุ่มเอ กานติ์ชนิต เจริญจวง มือวางดันอับ 1 ของรายการ ชนะ ฐิตารีย์ พินิจการวัฒน์กุล 21-2 21-0 ใช้เวลาแข่งขัน 10 นาที , หญิงเดี่ยว U13 กลุ่มบี นันท์นภัส ฮาดวิเศษ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ณัฏฐณิชา นานาวัน 21-14 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

 

ชายเดี่ยว U13 เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ อินทัช พิมพ์ทอง 21-5 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที , ธนาทิป เตโช ชนะ รัชต์พิพัฒน์ ริ้วศรีกุล 12-21 21-8 21-18 , ณัฐวรรธน์ โชติกิตติพัทธ์ ชนะ สิรสิชฌ์ เรืองผลวิวัฒน์ 21-4 21-16 , ยศภัทร เหล่าเลิศวรกุล ชนะ วีรวิชญ์ เงินกลม มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-16 21-16

 

หญิงเดี่ยว U15 อาบบุญ ทาสะโก มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ซาราห์ วิคทูเรีย รูธ 21-6 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที , พีรญา เวชวงษ์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ นลิศา ไหมแพง 21-3 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที , ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ 21-10 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที , ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ศศิธร ตรีวชรเมธากุล 21-11 19-21 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 37 นาที

 

ชายเดี่ยว U15 ชยกร เวชวงษ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พศวัต บุนนท์ 21-7 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 21 นาที , นรภัท ศรีนามล มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธีรุตม์ สรรพศรี 21-14 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที , สุร กาญจนศิลป์ มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ทัพไท เพ็ชราชัย 21-15 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที , กฤษฎิ์ ประภาศิริ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล 15-21 21-9 24-22 ใช้เวลาแข่งขัน 43 นาที

 

หญิงเดี่ยว U17 ณัฐมน สุขตัน มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ มนัญญา ศรีมันตะ 21-11 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , มณฑิตา กออิสรานุภาพ ชนะ มนัสนันท์ ปิติคำพร 21-10 21-12 , นันฐิญา ชาภักดี ชนะ เมธาวดี วงษ์ศรี 21-15 21-12 , จุฑามาศ อรจันทร์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ กฤดากานต์ บุญหวัง 21-13 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที 

 

ชายเดี่ยว U17 นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณพล หิมทอง 19-21 21-17 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที , ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล ชนะ พลลภัตม์ สร้อยประเสริฐ 21-15 21-12 , ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์ ชนะ มณฑล ธนะรุ่งรักษ์ 21-10 21-14 , พรลภัส กั้นกางกูล มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภูร์ เพียงพอ 21-8 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

 

ชายคู่ U13 เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์/ณัฐวรรธน์ โชติกิตติพัทธ์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ปัณณวัฒน์ ป้อมสุวรรณ/อินทัช พิมพ์ทอง 21-6 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที

 

หญิงคู่ U15 กลุ่มเอ ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล/ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ ชนะ อาบบุญ ทาสะโก/พีรญา เวชวงษ์ 21-10 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , หญิงคู่ U15 กลุ่มบี วินิธา ถวิลหวัง/ปภาวดี ผลทับทิม คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ณัฏฐณิชชา ปิยะดารากร/ปิยพัชร์ ฮาดวิเศษ 21-3 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , กรองแก้ว สุริยบุตร/ไหมดาว แพงเจริญ ชนะ ธัญญชล ผิวงาม/ฟ้าใส สิงคิบุตร 21-14 21-13

 

ชายคู่ U15 นรภัท ศรีนามล/ชยกร เวชวงษ์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ชานุ ขอคตสำโรง/ธีรุตม์ สรรพศรี 21-7 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , สุร กาญจนศิลป์/ทัพไท เพ็ชราชัย คุ่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ พศวัต บุนนท์/ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล 21-10 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที

 

หญิงคู่ U17 กลุ่มเอ มณฑิตา กออิสรานุภาพ/ณัฐมน สุขตัน คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ วรรณวิศา ภัทรมณีโชติ/ณัฐธยาน์ หลาซุน 21-13 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที , หญิงคู่ U17 กลุ่มบี กฤดากานต์ บุญหวัง/จุฑามาศ อรจันทร์ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ มนัญญา ศรีมันตะ/พีรชาภา สันติวรากร 21-9 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที 


ชายคู่ U17 มณฑล ธนะรุ่งรักษ์/นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึม คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล/ภูภัทร สุยะวารี 21-18 13-21 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที , ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์/ภูร์ เพียงพอ ชนะ ภัทรพล ผาบแก้ว/ศิวกร ระลาคี 21-15 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที